top_banner
0

รถเข็นสินค้า

0 ชิ้น - ฿0.00

การคืนสินค้า

mom2babyshop ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนคืนสินค้า

สาเหตุที่ได้รับการยกเว้นในการเปลี่ยนคืนสินค้า

1.ลูกค้าเปลี่ยนใจ

2.สันนิษฐานว่าสินค้าได้ถูกใช้มาแล้ว

3.สันนิษฐานว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ

 

หมายเหตุ:ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของเรา เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อคุณก่อนที่เราส่งสินค้าคืนคุณ คุณจะไม่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

 

คุณไม่สามารถคืนสินค้าหลังจาก 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย “คืนสินค้าภายใน 7 วัน” จากวันที่ได้รับสินค้า หลังจากผ่านระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สินค้าของคุณจะได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกันของผู้ผลิตสินค้า โปรดติดต่อผู้ผลิตสินค้าเพื่อขอรับการช่วยเหลือในการจัดคืนสินค้าคุณสามารถดูข้อมูลการติดต่อของศูนย์รับประกันสินค้าได้ในใบรับประกันที่แนบไว้ในบรรจุภัณฑ์